آهنگ زمزمه قدیمی  از آلبوم عروسک شب


این دیگه فکر نداره
وقتی می شنوی میگم
تو برو باهام نمون
حتی اسممو نیار
اگه یک شبِ دیگه
زیرِ بارونا قدم زدی
بدون که تمامِ فکرِ من پیشِ تو بود
مثلِ تو، تو زندگیم هیشکی نبود
میدونی حرفی ندارم
اگه زمزمه هامون
شده یخ تو دلامون
میدونی جایی ندارم
جز امشب زیرِ بارون
برم پیشِ خدامون


دانلود