آهنگ صدای قدیما سیاوش قمیشی در آلبوم عروسک شب

صدای قدیما تو گوشمه انگاری جار میزنه

غمای قدیما وجودمه داره فریاد میزنه

هر سایه ای روزی داره هر شبی یه ستاره ای

تنها منم تنها منم بی روز و بی ستاره، بی روز و بی ستاره

این منم غمخور ساکت،غمخور چشمهای ماتت

این غمه که سرزمینش وسعت چشماتو داره

نه تو هم فرقی نداری،این تفاوت نگاته

این فقط چشماته اما وسعت غمها رو داره


دانلود