گزارش کنسرت استاد سیاوش قمیشی در فستیوال برگزیدگان ایران

در این فستیوال بزرگ هنرمندانی از جمله استاد سیاوش قمیشی، ستار، منصور، امید، شیلا، فرشید امین، هلن و گروه رقص محمد خرادادیان به اجرای برنامه پرداختند ، سیاوش قمیشی اولین نفر بر روی صحنه رفت و به مدت ۱ ساعت به اجرای ترانه های ماندگار خود از جمله ” فرنگیس، هدیه ریمیکس، غروب، بارون، خاطره، بی سرزمین تر از باد، پرنده مهاجر، الکی، فرشته و یاد من  پرداخت.تصاویر کنسرت سیاوش قمیشی در فستیوال بزرگ ایرانیان در سال2015


اجرای آهنگ الکی  کنسرت کالیفرنیا ۲۰۱۵


اجرای آهنگ یاد من باش کنسرت کالیفرنیا ۲۰۱۵


اجرای آهنگ فرنگیس کنسرت کالیفرنیا ۲۰۱۵


اجرای آهنگ غروب ریمیکس کنسرت کالیفرنیا ۲۰۱۵


اجرای آهنگ خاطره  کنسرت کالیفرنیا ۲۰۱۵


اجرای آهنگ پرنده مهاجر کنسرت کالیفرنیا ۲۰۱۵


اجرای آهنگ بارون ریمیکس کنسرت کالیفرنیا ۲۰۱۵


اجرای آهنگ فرشته کنسرت کالیفرنیا ۲۰۱۵


اجرای آهنگ بی سرزمین تر از باد کنسرت کالیفرنیا ۲۰۱۵


اجرای آهنگ هدیه ریمیکس کنسرت کالیفرنیا ۲۰۱۵

Ghomayshi.blogsky.com

منبع: قمیشی نیوز - خانم آیدا