دانلود آلبوم فرنگیس سیاوش قمیشی


آلبوم فرنگیس

تعداد آهنگ: 10

سال انتشار: 1973

کمپانی: شرکت ترانه
آهنگساز : سیاوش قمیشی
دانلود آلبوم فرنگیس سیاوش قمیشی

پاییز
سیاوش قمیشی
ناصر چشم آذر
حباب
سیاوش قمیشی

خوش خیال
سیاوش قمیشی

طلوع
سیاوش قمیشی پدرام

خالی
سیاوش قمیشی سامان

تنها
سیاوش قمیشی

فاصله
سیاوش قمیشی

غرقابه درد
سیاوش قمیشی سعید دبیری

با هم
سیاوش قمیشی

فرنگیس
سیاوش قمیشی سعید دبیری

دانلود آلبوم فرنگیس سیاوش قمیشی