آهنگ بازا سیاوش قمیشی

آلبوم: حادثه
آهنگساز: سیاوش قمیشی
ترانه سرا: مسعود فردمنش
تنظیم کننده: محمد مقدم

بازا که بروید باز، دل گُلِ خزانش را بازا
که ببوید باز، عشقِ جاودانش را
بازا که بگوید باز، دل دردِ نهانش را
بازا که بجوید باز، دل جا و مکانش را


دانلود آهنگ بازا سیاوش قمیشی