آهنگ هر دوی ما سیاوش قمیشی

آلبوم: حکایت
آهنگساز: سیاوش قمیشی
ترانه سرا: مسعود فردمنش
تنظیم کننده: آندرانیک


ﮔـﺮ ﺣـﺎل ﺗـﻮ ﻫﻤﭽﻮن

‫ﻣﻦِ آﺷﻔﺘﻪ ﺧﺮاب اﺳﺖ

‫ﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺶ دﻟﻬﺎی ﻣﻦ و ﺗﻮ

‫ﺑﻲ ﺣﺴﺎب اﺳﺖ

‫ای وای ﺑﻪ ﺣﺎل ﻫﺮ دوی ﻣﺎ

‫ای وای ﺑﻪ ﺣﺎل ﻫﺮ دوی ﻣﺎ


دانلود آهنگ هر دوی ما سیاوش قمیشی